Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cách thức xử lý phần vốn góp"

cách thức xử lý phần vốn góp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách thức xử lý phần vốn góp.

Tư vấn về cách xử lý phần vốn góp bằng quyền sử dụng đất khi cổ đông rút vốn ?

Tư vấn về cách xử lý phần vốn góp bằng quyền sử dụng đất khi cổ đông rút vốn ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Công ty cổ phần X được thành lập 2009, đến năm 2010 công ty tăng vốn điều lệ và nhận cổ đông mới A. Cổ đông này góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất 10 năm (đã thực hiện thủ tục công chứng, đăng ký đất đai), giá trị định giá 5 tỷ đồng = 500.000 cổ phần. Đến nay 2015 hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng góp vốn.