Luật sư tư vấn về chủ đề "cách tính chế độ"

cách tính chế độ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cách tính chế độ.

Tư vấn về cách tính chế độ của Bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn về cách tính chế độ của Bảo hiểm xã hội ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp:Tôi đang nghỉ ốm dài ngày, Phiếu nghỉ ốm do Bệnh viện cấp là hàng tháng, ngày bắt đầu nghỉ là ngày 4/8 đến nay (1/12/2014) và còn nghỉ thêm 2 tháng nữa.