Luat Minh Khue

Cách tính thuế giá trị gia tăng

Cách tính thuế giá trị gia tăng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Cách tính thuế giá trị gia tăng

Vấn đề về thuế giá trị gia tăng áp cho việc bán phế liệu, phế thải ?

 Vấn đề về thuế giá trị gia tăng áp cho việc bán phế liệu, phế thải ?
Em xin hỏi : công ty em có ký hợp đồng thu dọn phế thải, dọn vệ sinh công nghiệp cho một đơn vị A trong phế thải đó em có chọn lọc được một phần phế thải để bán cho đơn vị B xin hỏi : - Công ty em có được xuất hóa đơn VAT không cụ thể ở đây là bột mài đá granit. - Nếu được thì phí và thuế là bao nhiêu?