cách tính tiền bảo hiểm

Bài tư vấn về chủ đề cách tính tiền bảo hiểm

Cách tính tiền bảo hiểm khi nghỉ việc ?

Cách tính tiền bảo hiểm khi nghỉ việc ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề thắc mắc như sau: tôi làm cho 1 công ty của nhà nước và đóng bảo hiểm từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 3 năm 2016. Thời gian đóng bảo hiểm của tôi là liên tục.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng