Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cách tính tiền sử dụng đất quá 5 năm"

Cách tính tiền sử dụng đất quá 5 năm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cách tính tiền sử dụng đất quá 5 năm.

Thu tiền sử dụng đất ?

Thu <strong>tiền</strong> <strong>sử</strong> <strong>dụng</strong> <strong>đất</strong> ?
nhận của UBND xã,(Chủ tịch xã và cán bộ địa chính xã ký xác nhận). Nguồn gốc mảnh đất đó là vào năm