Luat Minh Khue

cải cách giáo dục

cải cách giáo dục - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cải cách giáo dục

Dịch thuật và vấn đề cải cách giáo dục

Dịch thuật và vấn đề cải cách giáo dục
Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn dến tình trạng lạc hậu của nền giáo dục nước ta, đặc biệt là giáo dục ĐH, theo tôi, là tình trạng kém cỏi của công việc dịch thuật. Tình trạng này nói chung có thể quy về ba chữ: thiếu, yếu, và lệch lạc. Về chuyện thiếu, nhiều người và bản thân tôi đã từng nói: hầu hết các tác phẩm quan trọng trên thế giới chưa hề được dịch ra tiếng Việt.