Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cải cách patent"

cải cách patent | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cải cách patent.

Năm lĩnh vực cho cuộc cải cách patent toàn cầu

Năm lĩnh vực cho cuộc cải cách patent toàn cầu
Những năm tháng bế tắc của Ủy ban thường trực (SCP) Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) về Luật Patent đã được khai thông sau khi các thành viên nhất trí tập trung công việc vào năm vấn đề then chốt.