Luat Minh Khue

cải cách patent

cải cách patent - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cải cách patent

Năm lĩnh vực cho cuộc cải cách patent toàn cầu

Năm lĩnh vực cho cuộc cải cách patent toàn cầu
Những năm tháng bế tắc của Ủy ban thường trực (SCP) Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) về Luật Patent đã được khai thông sau khi các thành viên nhất trí tập trung công việc vào năm vấn đề then chốt.