Luật sư tư vấn về chủ đề "Cải cách tòa án"

Cải cách tòa án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cải cách tòa án.

Việc hình thành tòa án nhân dân cấp cao.

Việc hình thành tòa án nhân dân cấp cao.
Theo quy định của Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 có thêm một cấp tòa án mới. Vậy Tại sao lại có thêm cấp tòa án cao cấp? Tổ chức và hoạt động cuả Tòa án nhân dân cấp cao theo pháp luật hiện hành ra sao?...