Luat Minh Khue

cải cách văn hóa

cải cách văn hóa - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cải cách văn hóa

Cải cách văn hóa

Cải cách văn hóa
"Nếu mất tiền bạc,người ta chưa mất gì, nếu mất niềm tin, người ta mới chỉ mất một nửa, trong khi nếu mất lòng dũng cảm, người ta sẽ mất tất cả".