Luật sư tư vấn về chủ đề "cải tạo đất"

cải tạo đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cải tạo đất.

Chính quyền xã lập biên bản hành vi xử dụng đất đúng hay sai ?

Chính quyền xã lập biên bản hành vi xử dụng đất đúng hay sai ?
Xin kính chào luật sư. Xin cho hỏi: gia đình tôi được cấp 400 mét vuông đất ruộng nhưng không thể nào làm được, các hộ dân khác không chịu nhận mảnh đất này, lí do là đất này ba mặt là nhà dân và một bên là con mương cấp thoát nước(ruộng thấp hơn con mương) nên không thể làm ruộng vì gà, trâu, bò của các nhà bên cạnh, thêm nữa là do bờ tre của nhà bên cạnh.

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...