Luật sư tư vấn về chủ đề "cầm cố tài sản" - Trang 2

cầm cố tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cầm cố tài sản.

Hướng dẫn chi tiết cách thức soạn thảo Hợp đồng Cầm cố tài sản

Hướng dẫn  chi tiết  cách thức soạn thảo Hợp đồng Cầm cố tài sản
Hiện tại chúng tôi thấy rằng có rất nhiều Khách hàng có nhu cầu cầm cố tài sản. Tuy nhiên, họ lại thường chưa biết cách tự soạn thảo cho mình một hợp đồng cầm cố tài sản mà thường bị phụ thuộc vào hợp đồng mẫu từ bên nhận cầm cố. Theo đó, họ sẽ rất dễ gặp bất lợi bởi những điều khoản được soạn sẵn.

Quy định về việc cầm cố tài sản có giá trị theo bộ luật dân sự mới nhất

Quy định về việc cầm cố tài sản có giá trị theo bộ luật dân sự mới nhất
Cầm cố giấy tờ có giá là việc Ngân hàng Nhà nước nắm giữ bản gốc giấy tờ có giá hoặc yêu cầu tổ chức tín dụng chuyển khoản giấy tờ có giá vào tài khoản của Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho một hay nhiều khoản vay cầm cố của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước.