Luật sư tư vấn về chủ đề "cảm nhận khóa học" - Trang 2

cảm nhận khóa học | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cảm nhận khóa học.

Đòi lại tiền học ?

Đòi lại tiền <strong>học</strong> ?
Thưa Luật sư! Tôi đã đến đăng ký khóa học hát, theo thỏa thuận miệng là (1 thầy và 1 trò tổng số là