Luat Minh Khue

cảm tính

cảm tính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cảm tính

Xác định lại giới tính ?

Xác định lại giới <strong>tính</strong> ?
ấy rất mặc cảm và tự ti. Nếu giờ cô ấy muốn xác định lại giới tính của mình thì có được không, nếu

tính phê bình

Lý <strong>tính</strong> phê bình
Khoa học và kỹ thuật cuối thế kỷ XX tiến như vũ bão. Hình ảnh chiếc hia bảy dặm trong cổ tích sợ còn lạc hậu so với tốc độ phát triển của ngành tin học. Cái “đổi mới" hôm nào hôm nay đã trở thành “đời cũ” bán hạ giá ở chợ trời.