Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cán bộ công đoàn cơ sở"

cán bộ công đoàn cơ sở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cán bộ công đoàn cơ sở.

Chấm dứt hợp đồng lao động với chủ tịch công đoàn cơ sở ?

Chấm dứt hợp đồng lao động với chủ tịch công đoàn cơ sở ?
Thưa Luật sư, anh D làm việc tại Công ty A theo hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng từ 01/01/2013 đến 31/12/2014. Đến tháng 02 năm 2014 anh D được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty A, nhiệm kỳ 2014-2016 (cán bộ công đoàn không chuyên trách). Ngày 15/12/2014 Công ty A thông báo bằng văn bản chấm dứt hợp đồng lao động với anh D vào thời điểm 31/12/2014, vì hết thời hạn hợp đồng lao động giữa Công ty với anh D.