Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "căn cứ tính phụ cấp độc hại"

căn cứ tính phụ cấp độc hại | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề căn cứ tính phụ cấp độc hại.

Phụ cấp độc hại nguy hiểm tính như thế nào ?

Phụ cấp độc hại nguy hiểm tính như thế nào ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Về cách tính phụ cấp độc hại nguy hiểm của 1 ngày làm việc, trong các văn bản chỉ hướng dẫn phụ cấp độc hại có 4 mức 0,1; 0,2; 0,3; 0,4/tháng. Vậy xin cho biết cách tính hưởng của 1 ngày làm việc trên 4 giờ ?