Luật sư tư vấn về chủ đề "căn nhà"

căn nhà | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề căn nhà.

Lắp cửa kính cho căn nhà

Lắp cửa kính cho <strong>căn</strong> <strong>nhà</strong> lá
Vào WTO, các doanh nghiệp của ta phải cạnh tranh. Trong cuộc cạnh tranh ấy, nhiều doanh nghiệp đang phải đương đầu với việc thiếu nhân sự. Nhiều kỹ thuật "săn đầu người" đã được dùng đến, nhiều mức thù lao hậu hĩ đã được đưa ra. Tuy nhiên vấn đề chưa được giải quyết. Một trong những lý do chính của sự thất bại này là cách quản trị doanh nghiệp của họ. Cách quản trị ấy không đáp ứng những nhu cầu nhân bản của người lao động là: