Luật sư tư vấn về chủ đề "Cảng Đình Vũ"

Cảng Đình Vũ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cảng Đình Vũ.

Chuyển nhượng 2 triệu cổ phần Cty Cảng Đình Vũ : VIGECAM sai luật

Chuyển nhượng 2 triệu cổ phần Cty Cảng Đình Vũ : VIGECAM sai luật
Do khó khăn về vốn, TCty Vật tư nông nghiệp VN (Vigecam), đã đề nghị các đơn vị thành viên thuộc TCty cùng nhau góp sức, đầu tư vào cảng Đình Vũ do Vigecam đứng tên đại diện. Cty Vật tư nông sản (nay cổ phần hóa, tên Cty đổi thành Cty cổ phần Vật tư nông sản) cùng góp vốn với Vigecam.