Luật sư tư vấn về chủ đề "cạnh tranh lành mạnh"

cạnh tranh lành mạnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cạnh tranh lành mạnh.

Mục tiêu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường

Mục tiêu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
Luật Cạnh tranh ra đời là để bảo vệ quá trình cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Các quy phạm của luật cạnh tranh có mục tiêu tìm cách phát huy cạnh tranh hiệu quả và không bị bóp méo trên thị trường. Dưới đây chúng tôi sẽ phân tích các mục tiêu của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường:

Chính sách cạnh tranh theo quy định của pháp luật

Chính sách cạnh tranh theo quy định của pháp luật
Chính sách cạnh tranh bao gồm tất cả các biện pháp của Nhà nước nhằm thực hiện việc duy trì cạnh tranh trên thị trường, một mặt chủ động tạo ra các tiền đề cho cạnh tranh, mở cửa thị trường, mặt khác thực thi các biện pháp chống lại các chiến lược hạn chế cạnh tranh của các doanh nghiệp

Phân tích những quy tắc cạnh tranh trong EEA

Phân tích những quy tắc cạnh tranh trong EEA
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về vấn đề những quy tắc cạnh tranh trong EEA, như: Thực chất quy tắc cạnh tranh; Kiểm soát việc sáp nhập; Doanh nghiệp công và doanh nghiệp kỷ thác; cơ cấu thể chế và thủ tục...

Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ? Hội đồng giải quyết khiếu nại, xử lý vụ việc cạnh tranh ?

Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ? Hội đồng giải quyết khiếu nại, xử lý vụ việc cạnh tranh ?
Chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng cạnh ttanh là những tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tiên hành hoặc tham gia vào quá trình giải quyết vụ việc cạnh hanh, bao gồm: cơ quan tiến hành tố tụng cạnh ưanh, người tiến hành tố tụng cạnh tranh và người tham gia tố tụng cạnh tranh.

Quy định mới nhất về người tham gia tố tụng cạnh tranh ?

Quy định mới nhất về người tham gia tố tụng cạnh tranh ?
Người tham gia tố tụng cạnh tranh là những cá nhân, tổ chức có quyền, nghĩa vụ tham gia vào các vụ việc cạnh tranh nhằm đảm bảo cho việc giải quyết vụ việc cạnh ttanh được khách quan, công bằng, bảo đảm đựơc lợi ích của xã hội, lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan.

Điều tra vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?

Điều tra vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?
Điều tra vụ việc cạnh tranh là một trong những giai đoạn quan trọng bậc nhât trong thủ tục tố tụng cạnh tranh theo quy định của Luật Cạnh Tranh của Việt Nam. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ các quy định pháp luật về hoạt động điều tra vụ việc cạnh tranh, cụ thể:

Xử lý vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?

Xử lý vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?
Xử lý vụ việc cạnh tranh là giai đoạn trọng tâm của thủ tục tố tụng cạnh tranh. Dựa trên các kết quả điều tra vụ việc cạnh tranh, việc xử lý cạnh tranh sẽ góp phần phát huy hiệu quả trong việc giải quyết theo thủ tục tố tụng cạnh tranh. Bài viết phân tích cụ thể:

Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?

Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?
Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là giai đoạn cuối cùng của thủ tục tố tụng cạnh tranh (Sau giai đoạn điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh). Bài viết phân tích và làm sáng tỏ quy định của luật cạnh tranh trong việc giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh, cụ thể:

Các hình thức xử lý việc vi phạm pháp luật cạnh tranh ?

Các hình thức xử lý việc vi phạm pháp luật cạnh tranh ?
Theo quy định của luật cạnh tranh của Việt Nam thì gồm có: Hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm. Bài viết phân tích và làm sáng tỏ quy định pháp luật cạnh tranh về hình thức xử lý này:

Phân tích đặc điểm của thoả thuận hạn chế cạnh tranh ?

Phân tích đặc điểm của thoả thuận hạn chế cạnh tranh ?
Trong thực tiễn kinh doanh, nội dung của các thoả thuận hạn chế cạnh tranh rất đa dạng luôn luôn có sự thay đổi tuỳ thuộc vào sự sáng tạo của các chủ thể kinh doanh. Bài viết tập trung phân tích và làm rõ các đặc điểm cơ bản của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh:
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook