Luật sư tư vấn về chủ đề "cạnh tranh lành mạnh"

cạnh tranh lành mạnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cạnh tranh lành mạnh.

Vai trò, ý nghĩa của cạnh tranh là gì ? Chính sách nhà nước cạnh tranh

Vai trò, ý nghĩa của cạnh tranh là gì ? Chính sách nhà nước cạnh tranh
Cạnh tranh là môi trường vận động của cơ chế thị trường và tồn tại như một quy luật khách quan. Cạnh tranh là động lực của sự phát triển kinh tế nói chung nhưng nó cũng là rào cản nếu không có chính sách phù hợp để điều tiết hoạt động cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường:

Cạnh tranh lành mạnh là gì ? Khái niệm về cạnh tranh lành mạnh ?

Cạnh tranh lành mạnh là gì ? Khái niệm về cạnh tranh lành mạnh ?
Cạnh tranh lành mạnh là sự ganh đua một cách hợp pháp, trong sạch, đàng hoàng giữa các nhà kinh doanh hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề để chiếm lĩnh thị phần mà không sử dụng thủ đoạn mờ ám, bất chính nhằm loại bỏ đối thủ, tranh giành thị trường.

Tư vấn pháp luật về bán phá giá và cạnh tranh lành mạnh giữa doanh nghiệp?

Tư vấn pháp luật về bán phá giá và cạnh tranh lành mạnh giữa doanh nghiệp?
Thưa luật sư! Để chống cạnh tranh không lành mạnh cần có sự can thiệp của các cơ quan nhà nước. ví dụ cần có luật chống bán phá giá thấp hơn giá thành 10% nghiêm cấm bán nguyên liệu thấp hơn. 10% so với giá thị trường. Nhưng giá cả lại do Bộ Tài chính quy định. Vậy làm thế nào để có thể xác định mức giá chống phá giá. mặt khác cùng 1 ngành, các doanh nghiệp liên doanh nộp mức thuế thu nhập là 20% trong khi các doanh nghiệp Việt Nam phải nộp mức 32% thì sao có thể cạnh tranh lành mạnh được.Xin luật sưu hãy giải thích cho em được hiểu quy định của pháp luật. Em xin cảm ơn