Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cao Cấp"

Cao Cấp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cao Cấp.

Từ nghiệp chủ đến nhà quản trị cao cấp

Từ nghiệp chủ đến nhà quản trị <strong>cao</strong> <strong>cấp</strong>
Doanh nhân là một từ mới được dùng lại ở ta gần đây. Dịch sang tiếng Anh ta dễ nhớ tới từ “businessman”. Doanh nhân ở ta được hiểu là “các nhà kinh doanh chuyên nghiệp, giám đốc chuyên nghiệp hình thành do sự phát triển sản xuất, quyền sở hữu và quyền kinh doanh có thể và trong nhiều trường hợp tách rời nhau; nhưng cũng có những chủ sở hữu đồng thời là doanh nhân”...