Luat Minh Khue

cấp bản quyền phần mềm

cấp bản quyền phần mềm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cấp bản quyền phần mềm

Bản quyền phần mềm?

Bản quyền phần mềm?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp như sau: Trước kia tôi có đi làm tại một công ty về lập trình tôi tự tìm hiểu và hiểu được cơ chế của một phần mềm quản lý dữ liệu ở nơi tôi làm việc. Tôi đã sử dụng cơ sở dữ liệu đó, sau nhiều lần chỉnh sửa, nâng cấp theo ý của tôi thành một phần mềm mới có nội dung khác nhiều so với phầm mềm gốc, còn source code thì 100% là source code tôi tự viết.