Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp bảo hiểm xã hôi"

cấp bảo hiểm xã hôi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp bảo hiểm xã hôi.

Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất
Thưa luật sư: tôi có nộp sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận BHXH , khi đi xin lại sổ thì bị thất lạc. Hỏi thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm bị mất.