Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp chỉ giới"

cấp chỉ giới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp chỉ giới.

Tư vấn đo đạc, cấp chỉ giới trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ)?

Tư vấn đo đạc, cấp chỉ giới trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ)?
Thưa luật sư, Tôi xin luật sư tư vấn giúp: 1. Tôi đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (bìa đỏ) năm 1991 nhưng chưa có chỉ giới. Nay nhà nước đo đạc lại xác định chỉ giới thì diện tích cấp giấy so với đo đạc lại thấp hơn. Tôi phải làm thủ tục gì để được diện tích khớp với bìa đỏ đã cấp trước đây?