Luat Minh Khue

cấp chỉ giới

cấp chỉ giới - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cấp chỉ giới

Tư vấn đo đạc, cấp chỉ giới trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ)?

Tư vấn đo đạc, cấp chỉ giới trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ)?
Thưa luật sư, Tôi xin luật sư tư vấn giúp: 1. Tôi đã được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (bìa đỏ) năm 1991 nhưng chưa có chỉ giới. Nay nhà nước đo đạc lại xác định chỉ giới thì diện tích cấp giấy so với đo đạc lại thấp hơn. Tôi phải làm thủ tục gì để được diện tích khớp với bìa đỏ đã cấp trước đây?