Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp chứng minh"

cấp chứng minh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp chứng minh.

Đối tượng được cấp chứng minh nhân dân? Tạm thời chưa được cấp chứng minh nhân dân?

Đối tượng được cấp chứng minh nhân dân? Tạm thời chưa được cấp chứng minh nhân dân?
Xin chào Công ty Luật Minh Khuê, tôi có vướng mắc mong quý công ty tư vấn giúp tôi như sau: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những đối tượng nào được cấp chứng minh nhân dân? Những đối tượng nafio tạm thời chưa được cấp chứng minh nhân dân? Mong sớm nhận được phản hồi của quý công ty, tôi xin cảm ơn!