Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp giấy phép hoạt động"

cấp giấy phép hoạt động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp giấy phép hoạt động.

Quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực

Quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực
Hoạt động điện lực là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát, truyền tải, phân phối, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có liên quan.

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bản tỉnh Quảng Trị

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bản tỉnh Quảng Trị
Luât đê điều quy định một số hoạt động liên quan đến đê điều phải được cấp phép. Mỗi địa phương sẽ chịu trách nhiệm ban hành quy định về thủ tục cấp giấy phép này trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật về đê điều, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Biểu mẫu cấp giấy phép hoạt động điện lực

Biểu mẫu cấp giấy phép hoạt động điện lực
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Thành lập công ty sản xuất con dấu có cần phải xin giấy phép an ninh trật tự không?

Thành lập công ty sản xuất con dấu có cần phải xin giấy phép an ninh trật tự không?
Giấy phép an ninh trật tự là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở sản xuất kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự. Đây là các ngành, nghề có rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Vậy thành lập công ty sản xuất con dấu có cần phải xin giấy phép an ninh trật tự không?

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện là gì?

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện là gì?
Tổ chức, cá nhân muốn được cấp giấy phép hoạt động điện lực phải đáp ứng điều kiện nhất định đối với từng hoạt động điện lực tương ứng mà tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành hoạt động. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện được quy định tại Nghị định 137/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật điện lực và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực. Vậy điều kiện cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện là gì?

Điều kiện xin Giấy phép Mạng xã hội theo quy định mới nhất?

Điều kiện xin Giấy phép Mạng xã hội theo quy định mới nhất?
Giấy phép mạng xã hội hay còn gọi là Giấy phép thiết lập mạng xã hội là văn bản pháp lý do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho doanh nghiệp, tổ chức sở hữu trang mạng xã hội để trang mạng xã hội hoạt động một cách hợp pháp. Điều kiện xin giấy phép mạng xã hội theo quy định mới nhất như thế nào?

Quy định về hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 3

Quy định về hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 3
Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là một trong các giấy phép quan trọng và cần thiết trong việc quản lý và thực hiện vận chuyển các loại hàng hóa có tiềm năng gây nguy hại cho môi trường và con người. Quy định về hồ sơ cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 3 sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của Luật Minh Khuê dưới đây.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng