Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp giấy phép hoạt động"

cấp giấy phép hoạt động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp giấy phép hoạt động.

Quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực

Quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực
Hoạt động điện lực là hoạt động của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực, phát, truyền tải, phân phối, điều độ hệ thống điện, điều hành giao dịch thị trường điện lực, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và những hoạt động khác có liên quan.

Quy định mới về điều kiện và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Quy định mới về điều kiện và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi một số nội dung của Nghị định 27/2019/NĐ-CP, một trong những nội dung được sửa đổi đó là điều kiện và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Cụ thể như thế nào mời bạn đọc theo dõi trong bài chia sẻ dưới đây.

Biểu mẫu cấp giấy phép hoạt động điện lực

Biểu mẫu cấp giấy phép hoạt động điện lực
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vậy điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là gì?

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bản tỉnh Quảng Trị

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bản tỉnh Quảng Trị
Luât đê điều quy định một số hoạt động liên quan đến đê điều phải được cấp phép. Mỗi địa phương sẽ chịu trách nhiệm ban hành quy định về thủ tục cấp giấy phép này trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật về đê điều, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn xây dựng các công trình điện có cấp điện áp đến 110kV ?

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn xây dựng các công trình điện có cấp điện áp đến 110kV ?
Hiện tại Công Ty chúng tôi có nhu cầu xin cấp phép "Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng các công trình điện có cấp điện áp đến 110kV" Quý luật sư vui lòng tư vấn việc xin cấp giấy phép hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng các công trình điện có cấp điện áp đến 110kV. Công ty chúng tôi hiện đang hoạt động trên địa bàn Tp.HCM. Xin cảm ơn!