Luật sư tư vấn về chủ đề "Cap Giay Phep Phong Chay Chua Chay"

Cap Giay Phep Phong Chay Chua Chay | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cap Giay Phep Phong Chay Chua Chay.

Nghỉ việc để lo ma chay thì có được nhận lương ?

Nghỉ việc để lo ma <strong>chay</strong> thì có được nhận lương ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi làm việc trong một doanh nghiệp tư nhân nước ngoài, tháng 5/2015 đến 1/6/2015 tôi xin nghỉ không lương để chăm sóc bố ốm, và đã được ban lãnh đạo công ty đồng ý.