Luat Minh Khue

cấp giấy phép xây dựng cải tạo

cấp giấy phép xây dựng cải tạo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cấp giấy phép xây dựng cải tạo

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng. Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ: