Luat Minh Khue

cấp lại giấy tờ

cấp lại giấy tờ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cấp lại giấy tờ

Tư vấn cấp lại giấy tờ xe đã qua nhiều đời chủ?

Tư vấn cấp lại giấy tờ xe đã qua nhiều đời chủ?
Thưa luật sư, Em tên Đoàn Minh Toàn.Em có 1 việc như thế này xin luật sư giải thích giúp em: Em bị mất giấy tờ xe mà xe em qua nhiều đời chủ,giờ em muốn làm lại giấy tờ xe mà không biết tìm người chủ đầu tiên của xe ở đâu,vì em mua xe của người chủ thứ 2 ở thành phố con người chủ đầu tiên ở đồng tháp.