Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp mã số doanh nghiệp"

cấp mã số doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp mã số doanh nghiệp.

Doanh nghiệp mới thành lập có bắt buộc phải công bố thông tin ?

Doanh nghiệp mới thành lập có bắt buộc phải công bố thông tin ?
Thưa luật sư, công ty tôi vừa thành lập được 10 ngày. tôi nghe nói doanh nghiệp mới thành lập thì buộc phải công bố thông tin về doanh nghiệp của mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp? Điều này có đúng không, mong luật sư giải đáp. Xin cảm ơn