Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp nhầm sổ đỏ"

cấp nhầm sổ đỏ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp nhầm sổ đỏ.

Tư vấn khi cấp sổ đỏ nhầm cho đối tượng khác ?

Tư vấn khi cấp sổ đỏ nhầm cho đối tượng khác ?
Nhà em có diện tích đất trồng khoảng 5 sào, trước kia nhà em không có điều kiện để làm sổ đỏ, bây giờ nhà em có điều kiện để làm sổ đỏ. Khi lên địa chính xã, họ xem trên bản đồ và nói miếng đất của nhà em đã bị cấp nhầm vào 2 miếng đất của 2 người hàng xóm. Khi đó, xã bảo em là thuê đo lại diện tích đất của em đang sử dụng và thương lượng với 2 người hàng xóm đó đứng ra cho mượn sổ đỏ để cắt phần đất của em ra.