Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cấp sổ cổ đông"

cấp sổ cổ đông | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cấp sổ cổ đông.

Tư vấn về việc cấp sổ chứng nhận cổ đông

Tư vấn về việc cấp sổ chứng nhận cổ đông
Xin cho hỏi 1 vấn đề về việc cấp sổ cổ đông: Hiện nay có quy định nào về số lần cấp sổ cổ đông không? Ví dụ trường hợp cổ đông A có 1000 cổ phần của công ty B mua từ thời điểm chưa lên sàn. Hiện công ty B đã lên sàn HNX và cổ đông A muốn công ty cấp sổ để đi lưu ký. Vậy công ty chỉ cấp 1 lần sổ cho cổ đông A với số lượng là 1000 cổ phần hay không?