Luat Minh Khue

cấp sổ đất khai hoang

cấp sổ đất khai hoang - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cấp sổ đất khai hoang

Quy định về cấp sổ đỏ cho đất khai hoang?

Quy định về cấp sổ đỏ cho đất khai hoang?
Kính chào Luật Minh Khuê, Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Hiện tại thửa đất nhà em đang ở có trước ngày 15/10/1993, đất này được gọi là đất khai hoang không? Nếu là đất khai hoang thì khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu có phải mất tiền hay không?