Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "cắt giảm dòng thuê"

cắt giảm dòng thuê | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cắt giảm dòng thuê.

Năm 2011, cắt giảm 2.000 dòng thuế.

Năm 2011, cắt giảm 2.000 dòng thuế.
Bộ Tài chính cho biết trong năm 2011 sẽ có khoảng 2.000 dòng thuế nằm trong diện phải cắt giảm theo cam kết WTO. Tổng số tiền dự kiến giảm thu từ giảm thuế vào khoảng 2.000 tỷ đồng.