Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cd"

Cd | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cd.

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (C-D)

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng (<strong>C-D</strong>)
Nhiều thuật ngữ dưới đây dựa trên tài liệu chuẩn nội bộ và danh mục các định nghĩa của tờ Wall Street Journal. Các định nghĩa khác được chọn từ cuốn Hướng dẫn viết tin kinh tế Columbia Knight-Bagehot, do Pamela Hollie Kluge biên soạn.

Giới thiệu về SID Code – Mã nhận dạng nguồn áp dụng đối với CD và các định dạng đĩa quang mật độ

Giới thiệu về SID Code – Mã nhận dạng nguồn áp dụng đối với <strong>CD</strong> và các định dạng đĩa quang mật độ
Mã nhận dạng nguồn - The Source Identification Code (SID Code) là mã chuẩn công nghiệp, đáp ứng chức năng kiểm soát nguồn gốc đĩa quang. SID Code nhằm cung cấp cho các sản phẩm đĩa quang có thể dễ dàng nhận biết được các đĩa chủ và/hoặc đĩa dập của hãng sản xuất; các dấu hiệu Laser Beam Recorder (LBR) riêng của các thiết bị hoặc khuôn để sản xuất tem hoặc đĩa.