Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Chế Độ Thai Sản"

Chế Độ Thai Sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Chế Độ Thai Sản.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con ?

Điều kiện hưởng <strong>chế</strong> <strong>độ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> khi sinh con ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi là Nguyễn Thị Dung, tôi có ký hợp đồng 14 tháng với 1 công ty (từ 17/03/2014 đến 16/05/2015 ). Tôi bắt đầu đóng BHXH từ đầu tháng 04/2014. Hết hợp đồng công ty không ký tiếp với tôi nữa.

Có được hưởng chế độ thai sản và thất nghiệp khi chốt sổ BHXH không ?

Có được hưởng <strong>chế</strong> <strong>độ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> và thất nghiệp khi chốt sổ BHXH không ?
Chào quý công ty. Tôi muốn hỏi vấn đề như sau: Tôi tham gia đóng BHXH từ tháng 8/2015, hiện tôi đang có bầu và dự sinh vào ngày 30/08/2016. Nếu tôi làm hết tháng 7/2016 và đến đầu tháng 8/2016 tôi xin nghỉ sinh (và nghỉ hẳn ở công ty). Đầu tháng 8 công ty sẽ làm thủ tục báo giảm đóng BHXH, và thực hiện chốt sổ cho tôi 1. Vậy tôi có đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?