Luat Minh Khue

chứng minh nhân dân

chứng minh nhân dân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chứng minh nhân dân

Xin đổi chứng minh thư hết hạn?

Xin đổi chứng minh thư hết hạn?
Mẹ em đổi CMND hết hạn, nhưng hộ khẩu chỉ có năm sinh là 1960. Bộ phận cấp đổi yêu cầu bổ sung ngày tháng vào hộ khẩu mới được. Mẹ em đến bộ phận làm hộ khẩu thì họ yêu cầu khai sinh,nhưng khai sinh ko có ngày tháng, họ lại yêu cầu bổ sung ngày tháng.