Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chưa ký hợp đồng lao động"

chưa ký hợp đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chưa ký hợp đồng lao động.

Tư vấn giải quyết nghỉ việc cho nhân viên đã làm việc 9 tháng nhưng chưa ký hợp đồng?

Tư vấn giải quyết nghỉ việc cho nhân viên đã làm việc 9 tháng nhưng chưa ký hợp đồng?
Công ty của em là Công ty TNHH 1 thành viên..... Có một nhân viên vi phạm nội qui, qui chế Công ty. Giám đốc Công ty quyết định cho nhân viên đó nghỉ việc nhưng nhân viên đó làm việc tại Công ty được 9 tháng và từ lúc vào làm cho đến ngày hôm nay Công ty chưa có ký kết hợp đồng lao động nào hết. Nhân viên đó khi vào làm chỉ có cái Quyết Định tuyển dụng (V/v: Tuyển dụng lao động hợp đồng có kỳ hạn)