Luat Minh Khue

chấm dứt đóng bảo hiểm

chấm dứt đóng bảo hiểm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chấm dứt đóng bảo hiểm

Tư vấn về vấn đề đóng bảo hiểm?

Tư vấn về vấn đề đóng bảo hiểm?
Kính chào công ty luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong công ty giải đáp: Tôi có hợp đồng với bên công ty taxi 36 tháng và cách đây 6 tháng công ty có yêu cầu đóng bảo hiểm tự nguyện từ thời điểm đó tới nay. Hiện nay tôi có thuê lái 2 và tôi muốn chấm dứt đóng bảo hiểm có được không. Vì hiện tại tôi vẫn chưa chấm dứt hợp đồng bên công ty. Mong tư vấn cho tôi về việc kết thúc đóng bảo hiểm này. Xin cảm ơn!