Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chấm dứt hưởng"

chấm dứt hưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chấm dứt hưởng.

Trợ cấp thất nghiệp có được cộng dồn để trả một lần khi có việc làm không?

Trợ cấp thất nghiệp có được cộng dồn để trả một lần khi có việc làm không?
Luật sư cho tôi hỏi: tôi đang hưởng trợ cấp thát nghiệp được 3 tháng, thời gian được hưởng tổng cộng là 5 tháng. Nay tôi có nộp hồ sơ làm việc tại một công ty khác, dự định sẽ ký hợp đồng lao động. Vậy theo dự tính tôi còn 2 tháng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp, nếu như vậy thì tôi có được đề nghị cộng dồn để hưởng một lần trước khi có việc làm không?

Chấm dứt bảo hiểm thất nghiệp khi có việc làm ?

Chấm dứt bảo hiểm thất nghiệp khi có việc làm ?
Kính nhờ luật sư tư vấn trường hợp của tôi như sau: 31/8/2015 Tôi chấm dứt HĐLĐ theo thỏa thuận với Công ty A. Ngày 6/9/2015 Tôi bắt đầu thử việc ở công ty B 2 tháng. 18/9/2015 Tôi nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp và 14/10/2014 tôi nhận quyết định trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.