Luat Minh Khue

chấm dứt hưởng

chấm dứt hưởng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chấm dứt hưởng

Chấm dứt bảo hiểm thất nghiệp khi có việc làm ?

Chấm dứt bảo hiểm thất nghiệp khi có việc làm ?
Kính nhờ luật sư tư vấn trường hợp của tôi như sau: 31/8/2015 Tôi chấm dứt HĐLĐ theo thỏa thuận với Công ty A. Ngày 6/9/2015 Tôi bắt đầu thử việc ở công ty B 2 tháng. 18/9/2015 Tôi nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp và 14/10/2014 tôi nhận quyết định trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp.