Luat Minh Khue

chấm dứt kỷ luật

chấm dứt kỷ luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chấm dứt kỷ luật

Vấn đề Xóa kỉ luật - kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương

Vấn đề Xóa kỉ luật - kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong được các luật sư giải đáp: Điều 127: Luật lao động 2012 về xóa kỷ luật - kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng. nếu thời hạn của hình thức kỷ luật này đã hết được xóa kỷ luật nhưng thời hạn nâng lương của người bị kỷ luật này chưa đến thì kỷ luật đã bị xóa này có hiệu lực nữa không?