Luat Minh Khue

chất thải rắn thông thường

chất thải rắn thông thường - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chất thải rắn thông thường

Hỏi về Giấy phép vận chuyển chất thải ?

Hỏi về Giấy phép vận chuyển chất thải ?
Kính chào Công ty luật Minh Khuê. Cho tôi hỏi, theo Luật bảo vệ môi trường: "việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại chỉ được phép thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại".