Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chế định luật lao động"

chế định luật lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chế định luật lao động.

Thông qua chế định "cho thuê lại lao động" là nhu cầu bức thiết

Thông qua chế định "cho thuê lại lao động" là nhu cầu bức thiết
Lần đầu tiên trong dự thảo sửa đổi Bộ Luật Lao động đã có quy định về vấn đề này. Từ thực tiễn tư vấn và trong phạm vi bài viết này, tác giả xin đưa ra một số góp ý của mình về vấn đề khá mới mẻ về mặt quy phạm nhưng quá quen thuộc về thực tiễn.