Luat Minh Khue

chế định luật lao động

chế định luật lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chế định luật lao động

Thông qua chế định "cho thuê lại lao động" là nhu cầu bức thiết

Thông qua chế định "cho thuê lại lao động" là nhu cầu bức thiết
Lần đầu tiên trong dự thảo sửa đổi Bộ Luật Lao động đã có quy định về vấn đề này. Từ thực tiễn tư vấn và trong phạm vi bài viết này, tác giả xin đưa ra một số góp ý của mình về vấn đề khá mới mẻ về mặt quy phạm nhưng quá quen thuộc về thực tiễn.