Luat Minh Khue

chế độ tuất

chế độ tuất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chế độ tuất

Người lao động qua đời được hưởng chế độ gì?

Người lao động qua đời được hưởng chế độ gì?
Thưa luật sư, công ty tôi có một lao động đã đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc được 7 tháng (từ tháng 1 đến tháng 7/2015 ) tháng 8 bị bệnh ung thư não đến 5/12/2015 thì qua đời. Cho tôi hỏi người lao động đó được hưởng chế độ gì và cần làm thủ tục như thế nào? Tôi cảm ơn luật sư!