Luat Minh Khue

chết không có di chúc

chết không có di chúc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chết không có di chúc

Đất có được từ khi có vợ cả thì vợ hai có quyền bán tài sản này không?

Đất có được từ khi có vợ cả thì vợ hai có quyền bán tài sản này không?
Em xin chào luật sư Minh Khuê. Luật sư cho em hỏi : em định mua 1 miếng đất, người đứng tên A chủ đất và đã chết. Người A này lại có 2 vợ, khi người A mua đất đó đứng tên có một mình, khi đó đang ở với bà vợ cả sau đó đã ly hôn đã phân chia tài sản. Nhưng vì 8 năm trước mảnh đất chỉ chia theo kiểu thỏa thuận thôi.