Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chứng thư bảo lãnh"

chứng thư bảo lãnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chứng thư bảo lãnh.

Tư vấn lập chứng thư bảo lãnh cho nhà thầu ?

Tư vấn lập chứng thư bảo lãnh cho nhà thầu ?
Thưa Luật sư, tôi có một câu hỏi muốn hỏi như sau: Trong ngành xây dựng, khi nhà thầu xây dựng (A) được trúng thầu dự án, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp chứng thư bão lãnh của công ty mẹ (parent company guarantee) đối với nhà thầu (A) có công ty mẹ.