Luat Minh Khue

chứng thư bảo lãnh

chứng thư bảo lãnh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về chứng thư bảo lãnh

Tư vấn lập chứng thư bảo lãnh cho nhà thầu ?

Tư vấn lập chứng thư bảo lãnh cho nhà thầu ?
Thưa Luật sư, tôi có một câu hỏi muốn hỏi như sau: Trong ngành xây dựng, khi nhà thầu xây dựng (A) được trúng thầu dự án, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp chứng thư bão lãnh của công ty mẹ (parent company guarantee) đối với nhà thầu (A) có công ty mẹ.