Luat Minh Khue

Cha đẻ thuyết

Cha đẻ thuyết - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Cha đẻ thuyết

Cha đẻ thuyết “Sức mạnh mềm” đến Việt Nam

Cha đẻ thuyết “Sức mạnh mềm” đến Việt Nam
GS. Joseph Nye, nhà tư tưởng đối ngoại có ảnh hưởng nhất nước Mỹ nổi tiếng bởi lý thuyết về "sức mạnh mềm" sẽ tới Việt Nam trong hai ngày 12 - 13/1 và có buổi thuyết trình trước lãnh đạo diễn đàn 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.