Luật sư tư vấn về chủ đề "Cha đẻ thuyết"

Cha đẻ thuyết | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cha đẻ thuyết.

Cha đẻ thuyết “Sức mạnh mềm” đến Việt Nam

Cha đẻ thuyết “Sức mạnh mềm” đến Việt Nam
GS. Joseph Nye, nhà tư tưởng đối ngoại có ảnh hưởng nhất nước Mỹ nổi tiếng bởi lý thuyết về "sức mạnh mềm" sẽ tới Việt Nam trong hai ngày 12 - 13/1 và có buổi thuyết trình trước lãnh đạo diễn đàn 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.