Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Cha Xu"

Cha Xu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cha Xu.

Tiền xu đi đâu?

Tiền <strong>xu</strong> đi đâu?
Đến nay, sau gần 7 năm lưu hành, số lượng tiền xu có tại nhiều điểm giao dịch, mua bán chỉ đếm được

Các xu thế nhượng quyền thương mại năm 2011

Các <strong>xu</strong> thế nhượng quyền thương mại năm 2011
Trong năm 2011, hình thức marketing nhượng quyền thương mại qua truyền thông xã hội chắc chắn sẽ còn được sử dụng rộng rãi hơn nữa; và ngày càng nhiều doanh nghiệp nhượng quyền thương mại bắt đầu chuyển đổi sản phẩm và dịch vụ theo hướng thân thiện hơn với môi trường trong năm tới.

Những xu hướng trong thiết kế thương hiệu

Những <strong>xu</strong> hướng trong thiết kế thương hiệu
Thiết kế thương hiệu bao gồm rất nhiều vấn đề vừa mang tính chiến lược vừa là công việc sáng tạo. Sự kết hợp hài hòa giữa các vấn đề phân tích chiến lược kết hợp với quá trình sáng tạo và thiết kế thương hiệu là việc làm bắt buộc đối với một quy trình chuyên nghiệp xác lập thương hiệu.

Xu hướng cải cách pháp luật hợp đồng cho Việt Nam hiện nay

<strong>Xu</strong> hướng cải cách pháp luật hợp đồng cho Việt Nam hiện nay
Pháp luật hợp đồng Việt Nam ra đời từ rất sớm: từ tín nhiệm của xã hội phương Đông cho tới kiểu cách của pháp luật Xô viết đã minh chứng cho sự đa dạng, phức tạp của nó. Xã hội phương Đông với trung tâm là gia đình, xã hội đã quyết định tới bản chất của pháp luật nói chung và pháp luật hợp đồng nói riêng.

Một số loại tội phạm mới, có xu hướng gia tăng khi Việt Nam gia nhập WTO

Một số loại tội phạm mới, có <strong>xu</strong> hướng gia tăng khi Việt Nam gia nhập WTO
Hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO là bộ phận quan trọng trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, nhằm mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, nắm bắt, tận dụng thời cơ, thúc đẩy sự phát triển về mọi mặt, trong đó trọng tâm là lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh đó, việc gia nhập WTO cũng đặt ra những thách thức đối với nền kinh tế đất nước, đòi hỏi sự đổi mới, thích nghi của cơ quan hữu quan và doanh nghiệp trong các hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh...

Vị trí, vai trò và xu hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam

Vị trí, vai trò và <strong>xu</strong> hướng phát triển của các thành phần kinh tế ở Việt Nam
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, để có thể cạnh tranh và đứng vững trên thị trường, Việt Nam đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế, kết hợp nội lực với ngoại lực để phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, trong giới nghiên cứu và lý luận hiện vẫn còn nhiều tranh luận xung quanh vị trí, vai trò của từng thành phần trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.[1]

Xu thế tất yếu của hoạt động M&A tại các công ty chứng khoán Việt Nam

<strong>Xu</strong> thế tất yếu của hoạt động M&A tại các công ty chứng khoán Việt Nam
Theo qui định của Nghị định 14/2007/NĐ-CP thời hạn tăng vốn pháp định của công ty chứng khoán lên 300 tỷ đồng là ngày 31/12/2008, nhưng hiện nay có rất nhiều công ty chứmg khoán phải đứng trước sự lựa chọn tăng vốn hay giảm nghiệp vụ kinh doanh. Một lần nữa, bài toán sáp nhập và mua bán công ty chứng khoán đã trở thành một vấn đề quan tâm của mọi thành viên tham gia thị trường.

Thương hiệu hàng hóa với quyền của người tiêu dùng trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế

Thương hiệu hàng hóa với quyền của người tiêu dùng trong <strong>xu</strong> thế toàn cầu hóa kinh tế
Người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn dễ dãi trong việc mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ, có thể là do tâm lý đơn giản trong việc sử dụng, hoặc cũng có thể do sự chênh lệch giá cả sản phẩm và túi tiền của họ. Người ta cho rằng, chỉ những người nhiều tiền mới có thể sử dụng "hàng hiệu", còn với họ chỉ thế đã là đạt yêu cầu.