Luật sư tư vấn về chủ đề "chấm dứt hưởng"

chấm dứt hưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chấm dứt hưởng.

Ra nước ngoài định cư có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp ?

Ra nước ngoài định cư có bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp ?
Chào Luật sư, Hiện tại tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được 1 tháng, còn 7 tháng nữa tôi mới hết thời gian hưởng trợ cấp này. Tuy nhiên, tôi lại có ý định ra nước ngoài định cư. Không biết việc ra nước ngoài định cư có ảnh hưởng đến quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp của tôi không ? Cảm ơn đã trả lời tư vấn .