Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "chấm dứt kỷ luật"

chấm dứt kỷ luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chấm dứt kỷ luật.

Vấn đề Xóa kỉ luật - kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương

Vấn đề Xóa kỉ luật - kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương
Xin chào công ty luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi mong được các luật sư giải đáp: Điều 127: Luật lao động 2012 về xóa kỷ luật - kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng. nếu thời hạn của hình thức kỷ luật này đã hết được xóa kỷ luật nhưng thời hạn nâng lương của người bị kỷ luật này chưa đến thì kỷ luật đã bị xóa này có hiệu lực nữa không?