Luật sư tư vấn về chủ đề "chấm dứt trước thời hạn"

chấm dứt trước thời hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chấm dứt trước thời hạn.

Chấm dứt hợp đồng thê nhà xưởng trước thời hạn như thế nào?

<strong>Chấm</strong> <strong>dứt</strong> hợp đồng thê nhà xưởng <strong>trước</strong> <strong>thời</strong> <strong>hạn</strong> như thế nào?
Kính gửi Công ty Luật Minh Khuê! Em có một vấn đề chưa rõ rất mong Quý Công ty giải đáp giúp em được không ạ? Em có thực hiện hợp đồng thuê đất và nhà xưởng (gắn liền với đất thuê) với một cá nhân. Bên cho thuê và bên thuê đều đứng tên cá nhân làm hợp đồng và đã công chứng tại phòng công chứng tháng 6/2015. Hợp đồng thuê 20 năm.