Luật sư tư vấn về chủ đề "Cham Nop Phat Vi Pham"

Cham Nop Phat Vi Pham | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Cham Nop Phat Vi Pham.

Phát hiện hành vị pham tội phải tố giác như thế nào ?

 Phát hiện hành vị <strong>pham</strong> tội phải tố giác như thế nào ?
Xin chào luật minh khuê ! Tôi sinh sống và làm việc tại tỉnh A, nhưng gần nhà tôi có 1 người buôn bán hàng lậu, hàng cấm với số lượng lớn, mà lại diễn ra như ban ngày. Mà lại diễn ra trong 1 thời gian dài (khoảng 2 năm, từ khi nhà tôi dọn về đây).